Agenda

Dzień I – 14 listopada 2023 r.

9:00 – 9:20 Otwarcie konferencji

dr hab. inż. Jarosław Domański
Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW
Przewodniczący Rady Naukowej DEMIST’23, Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska

9:20 – 11:00
Blok tematyczny: Uwaga robot w pracy! O robotyzacji sektora publicznego
przewodnicząca: dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ
(Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
9:30 – 9:50 Wykład ekspercki: Czym jest robot software’owy i czym jest RPA (Robotic Process Automation)? Michał Wawiórko (CEO w firmie First Byte, właściciel marki i narzędzia Wizlink®)
9:50 - 10:10 Wykład ekspercki: Cyfrowi urzędnicy czyli jak roboty wspierają pracowników sektora publicznego Piotr Ślęzak (wykładowca-praktyk w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Prezes Zarządu ForProgress)
10:10 – 10:50 Panel dyskusyjny: Czy i jak roboty zmienią sektor publiczny?

Moderator: dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ (UJ)

Uczestnicy: 

Kinga Chelińska-Barańska (Country Manager Digital Workforce)

dr Dominika Kaczorowska-Spychalska (Dyrektor Centrum Inteligentnych Technologii, Uniwersytet Łódzki)

Krzysztof Pękala (Dyrektor, Biuro Informatyki, Urząd Miejski w Gdańsku)

Elwira Pyk (Akademia Leona Koźmińskiego, Kierownik Studiów Podyplomowych Automatyzacja Procesów Biznesowych)

dr Janusz Sasak (Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński)

10:50 – 11:00 Q&A
11:00 – 11:10 Przerwa
11:10 – 12:50
Blok tematyczny: Doświadczenia krajowych przedsiębiorstw w urzeczywistnianiu wizji przemysłu 4.0.
przewodnicząca: dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. UW
(DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski)
11:20 – 11:40 Wykład ekspercki: Polska na końcu peletonu czyli podsumowanie wyników raportu DELab UW dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. UW (DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski)
11:40 – 12:00 Wykład ekspercki: Przemysł 4.0 jako wizja i ideologia dr hab. Renata Włoch, prof. UW (DELab UW, Wydział Socjologii, Uniwersytet Warszawski)
12:00 – 12:40 Panel dyskusyjny: Przemysł 4.0 po polsku czyli jak przedsiębiorstwa nad Wisłą wdrażają cyfrowe rozwiązania? 

Moderator: dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. UW (DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski)

Uczestnicy:

Krzysztof Fiegler (członek zarządu, inteligentny system zarządzania produkcją IPOsystem)

Bartłomiej Straszak (Platforma Robotów DBR77, ekspert ds. transformacji cyfrowej)

dr hab. Renata Włoch, prof. UW (DELab UW, Wydział Socjologii, Uniwersytet Warszawski)

dr inż. Robert Wojtachnik (Politechnika Warszawska, Dyrektor Digital Passion P.S.A.)

12:40 – 12:50 Q&A
12:50 – 13:00 Przerwa
13:00 – 14:40
Blok tematyczny: Suwerenność cyfrowa w świecie robotów
przewodnicząca: dr inż. Olga Sobolewska
(Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska)
13:10 – 13:30 Wykład ekspercki: Otwieranie danych publicznych - szansa dla gospodarki i nauki opartych na danych Dr hab. Marlena Sakowska-Baryła, prof. UŁ (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki)
13:30 – 13:50 Wykład ekspercki:  Prywatność człowieka w świecie cyfrowym – krytyka systemowej nie-edukacji Jarosław Feliński (Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych)
13:50 – 14:30

Panel dyskusyjny:

Dane osobowe jako waluta cyfrowego świata

Moderator: Olga Sobolewska (WZ, PW)

Uczestnicy:

Jarosław Feliński (Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych)

Dr hab. Marlena Sakowska-Baryła, prof. UŁ (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki)

Radosław Zając (WZ, PW)

14:30 – 14:40 Q&A
14:40 Zamknięcie pierwszego dnia konferencji  

 

Dzień II – 15 listopada 2023 r.

9:00 – 9:10 Otwarcie drugiego dnia konferencji  
9:10 – 10:50
Blok tematyczny: Dyskryminacja algorytmiczna. Czy sztuczna inteligencja może być rasistą?
przewodnicząca: dr Emilia Kaczmarek
(Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski)
9:20 – 9:40 Wykład ekspercki: Czarny, biały czy czerwony, czyli jak sztuczna inteligencja reaguje na kolory. O dyskryminacji algorytmicznej z perspektywy prawa i regulacji dr Michał Nowakowski (Counsel w Rymarz Zdort Maruta, CEO w GovernedAI)
9:40 – 10:00 Wykład ekspercki: "To nie są roboty których szukacie" - czyli jak hakować AI Marcin D. Hankiewicz (niezależny reasercher)
10:00 – 10:40 Panel dyskusyjny: Co zrobić, by decyzje podejmowane przez zautomatyzowane systemy były sprawiedliwe?

Moderatorzy: dr Emilia Kaczmarek i Jakub Zawiła-Niedźwiecki (Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski)

Uczestnicy:

Marcin D. Hankiewicz (niezależny reasercher)

dr Michał Nowakowski (Counsel w Rymarz Zdort Maruta, CEO w GovernedAI)

10:40 – 10:50 Q&A 
10:50 – 11:00 Przerwa 
11:00 – 12:40
Blok tematyczny: Czy ludzkość jest gotowa na sztuczną inteligencję?
przewodnicząca: dr hab. Dominika Dzwonkowska
(Centrum Ekonomii Cyrkularnej i Etyki Stosowanej, Uczelnia Łazarskiego)
11:10 – 11:30 Wykład ekspercki: Jak bardzo jesteśmy (nie)gotowi na sztuczną inteligencję? dr hab. Aleksandra Laskowska-Rutkowska, prof. UŁa (Dyrektor Centrum Logistyki i Innowacji, Wydz. Ekonomii i Zarządzania, Uczelnia Łazarskiego)
11:30 – 11:50 Wykład ekspercki: Od modeli językowych po rozumowanie. Uwagi na temat autonomii i odpowiedzialności sztucznej inteligencji w urządzeniach medycznych dr Tomasz Braun (Prorektor ds. współpracy międzynarodowej Uczelni Łazarskiego)
11:50 – 12:30 Panel dyskusyjny: Sztuczna inteligencja w zarządzaniu i nauce - szanse i zagrożenia

Moderator: dr hab. Dominika Dzwonkowska (Centrum Ekonomii Cyrkularnej i Etyki Stosowanej, Uczelnia Łazarskiego)

Uczestnicy:

dr Tomasz Braun (Prorektor ds. współpracy międzynarodowej Uczelni Łazarskiego)

Justyna Kryś (Wykładowca, Uczelnia Łazarskiego)

dr hab. Aleksandra Laskowska-Rutkowska, prof. UŁa (Dyrektor Centrum Logistyki i Innowacji, Wydz. Ekonomii i Zarządzania, Uczelnia Łazarskiego)

Daniel Malinowski (Opiekun specjalności Fintech, Uczelnia Łazarskiego)

12:30 – 12:40 Q&A
12:40 – 12:50 Przerwa
12:50 – 14:30
Prezentacje prac naukowych
przewodniczący: dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW
(Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska)
13:00 – 13:15 Writing faster. How to support systematic literature review process with AI tools? dr Przemysław Tomczyk (Akademia Leona Koźmińskiego)
13:15 – 13:30 The gig economy from the freelancers' perspective: risk of precarization mgr Emil Zelma (Filia w Płocku, Politechnika Warszawska)
13:30 – 13:45 Wyniki projektu badawczo-rozwojowego platformy CUBE Usamah Afifi, MBA (Kerix sp. z o.o.)
13:45 – 14:00 Cyfrowa szkoła – kompetencje przyszłości lic. Dominika Klucznik (Instytut Spraw Publicznych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński)
14:00 – 14:15 Airbnb w Barcelonie: Próba oceny skuteczności regulacji

dr Kristóf Gyódi (Uniwersytet Warszawski)

dr Joanna Mazur (Uniwersytet Warszawski)

14:15 – 14:30 Czat GPT jako narzędzie wykorzystywane we współczesnej logistyce Przemysłu 4.0 a prawa IP mgr inż. Małgorzata Traczyk (WMT, Politechnika Warszawska)
14:30 – 14:45 Zamknięcie konferencji