Zapraszamy na DEMIST'24

Konferencja DEMIST’24 odbędzie się w dniach 19-20.11.2024 (ONLINE).

ikona przedstawiająca trzy postaci
ikona przedstawiająca puzzla
ikona przedstawiająca książkę
Pełna perspektywa
Tworzenie rozwiązań
Punktowana publikacja
Podczas konferencji DEMIST eksperci reprezentujący naukę, regulatora i biznes konfrontują wiedzę oraz doświadczenie w obszarze gospodarki cyfrowej. W trakcie paneli dyskusyjnych powstaną nowe koncepcje gospodarki cyfrowej, a istniejące zostaną poddane walidacji. Współtworzymy rzeczywistość gospodarczą. Autorzy prac naukowych mają możliwość publikacji artykułu w renomowanych czasopismach - "Przeglądzie Organizacji" lub "Foundations of Management".
 
   
   
   
   
ikona przedstawiająca literę i w kółku
 Informacje o DEMIST 2024.
ikona przedstawiająca listę
Co, gdzie, kiedy.
ikona przedstawiająca telefon i e-mail
Napisz lub zadzwoń.