Do zobaczenia na DEMIST’23!

Dziękujemy za udział w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej DEMIST’22, która odbyła się online w dniach 22-23.11.2022 r. 

ikona przedstawiająca trzy postaci
ikona przedstawiająca puzzla
ikona przedstawiająca książkę
Pełna perspektywa
Tworzenie rozwiązań
Punktowana publikacja
Podczas konferencji DEMIST eksperci reprezentujący naukę, regulatora i biznes konfrontują wiedzę oraz doświadczenie w obszarze gospodarki cyfrowej. W trakcie paneli dyskusyjnych powstaną nowe koncepcje gospodarki cyfrowej, a istniejące zostaną poddane walidacji. Współtworzymy rzeczywistość gospodarczą. Autorzy prac naukowych mają możliwość publikacji artykułu w renomowanych czasopismach - "Przeglądzie Organizacji" lub "Foundations of Management".
   
ikona przedstawiająca literę i w kółku
 Informacje o DEMIST 2022.
ikona przedstawiająca listę
Co, gdzie, kiedy.
ikona przedstawiająca telefon i e-mail
Napisz lub zadzwoń.