DEMIST 2022

DEMIST 2022 odbył się w dniach 22-23 listopada 2022 roku.

Agenda

Dzień I – 22 listopada 2022 r.

9:00 – 9:20 Otwarcie konferencji

dr hab. inż. Jarosław Domański

Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż. Janusz Zawiła–Niedźwiecki, prof. PW

Przewodniczący Rady Naukowej DEMIST’22, Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska

9:20 – 11:10
Blok tematyczny: Techniki startupowe w procesach innowacyjnych w korporacjach
przewodnicząca: dr hab. Agnieszka Skala, prof. PW
(Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska)
9:35 – 9:50 Wykład ekspercki: Współpraca PKN ORLEN ze startupami - możliwości i narzędzia Małgorzata Niemiec (Dział Innowacji i Akceleracji, Biuro Innowacji i Rozwoju Nowych Technologii, PKN ORLEN)
9:50 – 10:05 Wykład ekspercki: Korporacje i startupy – czy to spotkanie Imperium z Rebeliantami? Jak uniknąć kolizji podczas współpracy? Agnieszka Lewandowska (Ekspertka, Fundacja Startup School)
10:05 - 10:20 Wykład ekspercki: Startup jako wehikuł dla innowacji w przedsiębiorstwie - case study Sedivio S.A. Karol Matczak (CFO, członek zarządu Sedivio S.A.)
10:20 – 11:00 Panel dyskusyjny: Czy startupowanie w korporacjach ma przyszłość?

Moderator: dr hab. Agnieszka Skala, prof. PW (WZ PW)

Uczestnicy:

Agnieszka Lewandowska (Ekspertka, Fundacja Startup School)

Karol Matczak  (CFO, członek zarządu Sedivio S.A.)

Małgorzata Niemiec  (Dział Innowacji i Akceleracji, Biuro Innowacji i Rozwoju Nowych Technologii, PKN ORLEN)

Igor Noremberg (Startup Partnership Leader, Citi Handlowy)

Łukasz Sztern (Kierownik Działu Brokerów Innowacji, CZIiTT PW)

11:00 – 11:10 Q&A
11:10 – 11:20 Przerwa
11:20 – 13:00
 Blok tematyczny: Marketing cyfrowy przyszłości - automatyzacja czy humanizacja?
 przewodniczący: dr inż. Artur Gąsiorkiewicz
(Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska)
11:30 – 11:50 Wykład ekspercki: Sztuczna inteligencja i automatyzacja w procesach monetyzacji reklam na rynku RTB Paweł Treściński (CEO, YieldRiser Sp. z o.o.)
11:50 – 12:10 Wykład ekspercki: Technologia a cywilizacja - ewolucja czy ślepy zaułek? Igor Farafonow (CEO, Uxeria.com)
12:10 – 12:50 Panel dyskusyjny: Marketing cyfrowy przyszłości - automatyzacja czy humanizacja?

Moderator: dr inż. Artur Gąsiorkiewicz (WZ PW)

Uczestnicy:

Magdalena Bigaj (Prezeska, Instytut Cyfrowego Obywatelstwa)

Igor Farafonow (CEO, Uxeria.com)

Grzegorz Szymański (Profesor, Politechnika Łódzka)

Paweł Treściński (CEO, YieldRiser Sp. z o.o.)

12:50 – 13:00 Q&A
13:00 – 13:10 Przerwa
13:10 – 14:50
 Blok tematyczny: Crowdsourcing: szanse i zagrożenia
 przewodnicząca: dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ
(Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
13:20 – 13:40 Wykład ekspercki: Otwarte dane. Czy jesteśmy na nie przygotowani? dr Dominika Kaczorowska-Spychalska (Dyrektor Centrum Inteligentnych Technologii, Uniwersytet Łódzki)
13:40 – 14:00 Wykład ekspercki: Crowdsourcing a ochrona danych osobowych. Mateusz Jakubik (Information Security Officer w iSecure Sp. z o.o./Uniwersytet Jagielloński) oraz Karol Witas (Specjalista ds. ochrony informacji, Bonnier Business Polska)
14:00 – 14:40 Panel dyskusyjny: Mądrość tłumu – większość ma rację (?!)

Moderator: dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ (UJ)

Uczestnicy:

Aleksandra Belina (Dyrektor Programowa, Fundacja Dobra Sieć)

Roman Bieda (Prezes Zarządu, Fundacja AI LAW TECH)

Sebastian Kondracki (Chief Innovation Officer, Deviniti)

Piotr Zawadzki (radca prawny i rzecznik patentowy w kancelarii Bird&Bird, leader podgrupy ds. danych w GRAI)

14:40 – 14:50 Q&A
14:50 Zamknięcie pierwszego dnia konferencji  

 

Dzień II – 23 listopada 2022 r.

9:00 – 9:10 Otwarcie drugiego dnia konferencji mgr Agnieszka Kucharska, dr inż. Artur Gąsiorkiewicz
Współprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego DEMIST’22
9:10 – 10:50
 Blok tematyczny: Zmiany pracy w transformacji cyfrowej przedsiębiorstw w drodze do Przemysłu 4.0
 przewodnicząca: dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. UW
(DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski)
9:20 – 9:40 Wykład ekspercki: Jak technologie zmieniają pracę?  dr inż. Andrzej Soldaty (Dyrektor Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej)
9:40 – 10:00 Wykład ekspercki: Pracownik 4.0. Jakich kompetencji potrzebuje dziś przemysł? dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. UW (DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski)
10:00 – 10:45 Panel dyskusyjny: Przedsiębiorstwo przyszłości czyli technologia to dopiero początek

Moderator: dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. UW (DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski)

Uczestnicy:
Arleta Chorąży (Dyrektor Departamentu Efektywności Zawodowej Pracowników KGHM Polska Miedź S.A.)

Dr Dominika Polkowska (Adiunkt w Instytucie Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Dr Andrzej Soldaty (Dyrektor Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej)

Jarosław Smulski (Senior Program Manager IDC)

Robert Wojtachnik (Politechnika Warszawska)

10:45 – 10:55 Q&A 
10:55 – 11:05 Przerwa 
11:05 – 12:50
 Blok tematyczny: Sharing Economy
 przewodniczący: Radosław Zając, MBA
(Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska)
11:15 – 11:35 Wykład ekspercki:
Sharing economy jako wyzwanie dla etyki nauk o zarządzaniu
Jakub Zawiła–Niedźwiecki (Wydział Filozofii, UW)
11:35 – 11:55 Wykład ekspercki:
Carsharing jako przykład Sharing economy - trendy, szanse i wyzwania
Maciej Panek (Panek S.A.)
11:55 – 12:40 Panel dyskusyjny: Zrównoważony rozwój w kontekście: sharing economy, własności, ograniczonych zasobów oraz maksymalizacji użyteczności. Szanse i wyzwania.

Moderator: Radosław Zając, MBA (WZ PW)

Uczestnicy:

Łukasz Nawaro (Uniwersytet Warszawski)

Maciej Panek (Panek S.A.)

Olga Sobolewska (Politechnika Warszawska)

Jakub Zawiła–Niedźwiecki (Wydział Filozofii, UW)

12:40 – 12:50 Q&A
12:50 – 13:00 Przerwa
13:00 – 14:30
 Prezentacje prac naukowych
 przewodniczący: dr hab. inż. Janusz Zawiła – Niedźwiecki, prof. PW
(Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska)
13:10 – 13:25 "Zwinny system zarządzania jako remedium na świat VUCA i BANI"  dr inż. Robert Wojtachnik (Politechnika Warszawska)
13:25 – 13:40 "Wyzwania cyfrowej transformacji MŚP: doświadczenia polskich firm" dr Magdalena Marczewska (Uniwersytet Warszawski)
13:40 – 13:55 "Znaczenie kapitału marki w gospodarce cyfrowej" dr hab. inż. Hanna Górska-Warsewicz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
13:55 – 14:10 "Implementation of benchmarking in a digital media organization" "Implementacja benchmarkingu w cyfrowych mediach" mgr inż. Czesław Fliśnik (Akademia WSB)
14:10 – 14:25 "Nowe technologie, stare metody? Porównanie badań naukowych o współdzielonych rowerach i e-hulajnogach" mgr Łukasz Nawaro (Uniwersytet Warszawski)
14:25 – 14:30 Zamknięcie konferencji  

 

Idea i tematyka

Digital Economy – Management, Innovation, Society & Technology
Gospodarka cyfrowa – zarządzanie, innowacje, społeczeństwo i technologie.

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa DEMIST’22 odbyła się 22-23.11.2022. Podobnie jak poprzednie edycje – była spotkaniem świata nauki, biznesu i administracji. Podczas konferencji rozmawialiśmy o najważniejszych zjawiskach i kierunkach zmian na rynku cyfrowym i ich wpływie na przyszłość zarządzania.

DEMIST jest także platformą wymiany informacji z całego spektrum gospodarki cyfrowej. Poniżej podajemy przykładowe tematy, które nas pasjonują i na które chcemy z Państwem porozmawiać:

 • wpływ cyfryzacji na rynek globalny i rynki lokalne
 • kierunki rozwoju gospodarki cyfrowej i e-społeczeństwa
 • innowacyjność w gospodarce cyfrowej
 • technologiczne aspekty wirtualizacji rynków i społeczeństw
 • technologie cyfrowe a przedsiębiorczość
 • problematyka bezpieczeństwa w gospodarce cyfrowej
 • wyzwania regulacyjne i prawne dla gospodarki cyfrowej
 • aktualne problemy informatyki ekonomicznej
 • zarządzanie wiedzą
 • zarządzanie projektami w gospodarce cyfrowej
 • marketing interaktywny
 • finanse cyfrowe
 • zadania i koncepcje rozwoju współczesnej edukacji menedżerskiej

Komitet naukowy

Komitet organizacyjny

  • dr inż. Artur Gąsiorkiewicz – współprzewodniczący ds. merytorycznych
  • mgr Agnieszka Kucharska – współprzewodnicząca ds. organizacyjnych
 • dr inż. Olga Sobolewska
 • dr inż. Michał Wiśniewski
 • mgr Klaudia Baranowska
 • mgr Piotr Furmanek
 • mgr Justyna Kacprzak
 • mgr Radosław Zając
 • Paweł Burski

Opłaty

Konferencja DEMIST ma charakter niekomercyjny. Wszelkie opłaty związane są wyłącznie z pokryciem kosztów organizacji, promocji wydarzenia i jego efektów oraz ewentualnej publikacji (w zależności od wybranego wariantu).

Opłata konferencyjna (obligatoryjna)
160 zł – opłata (zgłoszenie i wpłata do 16.11.2022)

Opłatę za udział w konferencji należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie 16 listopada 2022 r., na konto:
Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
Bank Pekao S.A. 10 1240 2092 9522 1170 0100 0000
tytułem: Konferencja DEMIST 2022 Nazwisko Imię

Opłata za publikację (w zależności od wybranego wariantu)

Wariant 1 – publikacja w czasopiśmie „Przegląd Organizacji” (j. pol./j. ang., Lista MNiSW – 40 pkt)
(oferta specjalna tylko dla uczestników konferencji)

 • 1300 zł za publikację artykułu w języku polskim lub angielskim o objętości nie przekraczającej 13 stron,
 • 100 zł za każdą stronę powyżej 13, przy czym nie więcej niż 18 stron.

Wariant 2 – publikacja w „Foundations of Management” (j. ang., Lista MNiSW – 40 pkt)

 • 1968 zł (artykuł w j. angielskim, 30-40 tys. znaków)

Uwagi
Opłatę za publikację należy wnosić na zasadach określonych indywidualnie przez każdego z wydawców i na wskazany przez nich rachunek bankowy. Liczba miejsc w każdym wariancie jest ograniczona. Za obsługę procesu redakcyjnego i wydawniczego odpowiedzialne są redakcje/wydawcy wskazanych tytułów.

Terminy

Terminy konferencyjne:

 • 30.09 – ostateczny termin zgłaszania tematów do wystąpień
 • 14.10 – informacja o zakwalifikowaniu do wystąpień
 • 4.11 – udostępnienie ostatecznego programu konferencji, termin przesłania prezentacji do zaakceptowanych wystąpień
 • 16.11 – końcowy termin zgłoszeń i wpłat
 • 22-23.11.2022 – obrady konferencyjne

Dla autorów

Partnerami naukowymi konferencji DEMIST’22 zostały czasopisma naukowe:

 • „Przegląd Organizacji” (publikacja w j. polskim lub w j. angielskim)
 • „Foundations of Management” (publikacja w j. angielskim)

Szczegółowe wymagania dla autorów artykułów znajdują się na stronach czasopism: